Včelaření 2015

Rok 2015 lze charakterizovat z hlediska významného vlivu na včelaření – počasí, podobně jako rok 2014, teplotně nadprůměrný. Podílely se na tom všechny měsíce s výjimkou května. Srážkově byl rok 2015 výrazně podprůměrný.

Včelstva většinou přezimovala, vlivem velkých teplotních rozdílů v době zimního spánku, s minimem zásob a značně oslabena. V mnoha případech byla na jaře vyloupena.Chladnější květen umožnil delší období kvetení ovocných stromů. To se projevilo dobrým opýlením květů a zajistilo i významnou jarní včelí snůšku, v mnoha případech jedinou.

Očekávání pěstitelů ovoce se nesplnila. V dalším období téměř nepršelo. Plody, pokud neopadaly, byly většinou podprůměrné velikosti. Byly však dostatečné sladké a jejich kvas byl vyhledávanou surovinou pro šlechtitelské pálenice.​

Krátké připomenutí


Plán činnosti na rok 2015 - schválený 6. března na výroční členské schůzi, podporoval především obnovení včelařského chovu.

-       zlepšovat zdravotní stav včelstev i genetický základ

-       modernizovat metody včelaření a technické vybavení

-       získávat nové včelaře

-       podílet se na přípravě stanov

-       udržet aktivní činnost Školního kroužku

-       pokračovat v rekonstrukci a budování objektu Včelí farmy

-       dále se podílet na činnosti obce

 

Včelaři nad sezonou nejásali. Počet včelstev na jaře, nepřesahoval 200 - to je asi polovina stavu minulého roku. 

V několika případech byl nově diagnostikován mor včelího plodu a napadená včelstva byla utracena. Dařilo se postupně nahrazovat ztráty. Téměř 300 včelstev, na konci roku, je příslibem do příští sezony. Aktivní členové spolku pracovali na rekonstrukci prostor areálu Včelí farmy. Postupně byl upravován interiér hospodářské budovy a přilehlé venkovní prostory. 

 

Včelařský kroužek v roce 2015 měl 12 žáků. V zimním období a za nepřízně počasí, probíhala výuka v Základní škole v Kozlovicích, praktická část pak většinou na dětské včelí farmě. 

Své znalosti si žáci ověřili na oblastním kole vědomostní soutěže ,,Zlatá včela‘‘. V kategorii mladších žáků se umístil Jan Cviček  na 2. místě. V kategorii žáků 6. až 9. tříd Ondřej Krpec zvítězil a postoupil do celostátního kola v Nasavrkách. V této soutěži, které se zúčastnilo 36 soutěžících z celé České republiky, se umístil na pěkném 11. místě.

Naše projekty


Prazdroj lidem

Projekt byl v průběhu roku 2015 úspěšně ukončen. Z jeho prostředků byla realizována podstatná část hospodářské budovy.

Včelařské zastavení Kozlovice, na tento projekt, mladých včelařů, byl získán příspěvek nadace O2 . Z prostředků byly realizovány informační panely s včelařskou tematikou, umístěné v obci a odborná přednáška – Včely pro život.

 

Z další činnosti

 Obecní slavnost – sobota 12. září 2015.

Obec Kozlovice podporuje mnoho spolků a sdružení, které se pak podílejí i na průběhu této slavnosti. Tentokrát počasí přálo a obecní slavnost přilákala více než tisícovku milovníků dobré zábavy. Také včelaři, ze svou nabídkou včelích produktů, nezůstali pozadu. Asi největší lákadlem tohoto ročníku byl program Jaroslava Uhlíře.

 Členská schůze s přednáškou – v neděle 6. prosince 2015,

(na svátek sv. Ambrože, patrona včelařů), byla sloužená tradiční mše svatá za zemřelé členy našeho včelařského spolku. Dalším programem byla odborná přednáška, v rámci projektu mladých včelařů - Včelařské zastavení Kozlovice. Zajímavá přednáška, pana Jaroslava Kopečka, na téma „ Včely, včelí produkty pro život “, úspěšně ukončila projekt, finančně podporovaný nadací O2 .

 Souznění – tradiční vánoční jarmark.

Nemalá část programu mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků probíhá v Kozlovicích. Letošní sedmnáctý ročník, v sobotu 12. prosince, provázelo příznivé počasí. Naše dva stánky úspěšně nabízely včelařské zboží. Kromě medu a výrobků z včelích produktů, byl tradičně velký zájem o medovinu a medák.

Ze statistiky roku 2015


Včelařská organizace má 54 členů. Společně s včelařským kroužkem chovala 284 včelstev na 59 stanovištích. V průběhu roku organizace přijala pět nových členů.

 

Chýlek Dušan

Kozlovice 656

Košař Radim

Kozlovice 808

Říman Martin

Kozlovice 1014

Škodík Jakub

Kozlovice 230

Tabach Radek

Kozlovice 465

 

Významná životní jubilea oslavili členové:

80 let

Červenka Břetislav

Měrkovice 712

80 let

Krpec Jan

Kozlovice 375

75 let

Šrubař Zdeněk

Kozlovice 586

70 let

Juříček Ivan

Podkopčí 67, Frenštát p.R.

60 let

Španihel Jaroslav

Lhotka 168

 

Složení výboru:

Předseda

Ing. František Boháč

Měrkovic 746

Místopředseda

RNDr. Stanislav Ulčák

Kozlovice 472

Jednatel

Ing. Aleš Eliáš

Měrkovice 707

Pokladník

Mgr. Lukáš Gola

Kozlovice 944

Revizní komise

Vladislav Borák

Lhotka 152

Referenti :

 

 

Nákazový

Alois Kocián

Kozlovice 349

Včel. kroužek

Jaroslav Barták

Kozlovice 258

 

 Pro potřeby ZO ČSV zpracoval Boháč, 2015​