Včelaření 2010

(rok 80. výročí založení spolku)

Dlouhá a tuhá zima dávala tušit, že včelstva přezimují vesměs silná a v dobré kondici. Netrpělivě jsme očekávali jarní prolety včel. Prohlídky ukázaly vyšší spotřebu zásob. Včelaři se museli vypořádat s mimořádně deštivým počasím, které pokrylo období jarní i část letní snůšky a  přineslo mnohým včelařům zkušenost, že některý rok se opravdu nemusí vytočit žádný med a ještě se musí během léta krmit. A zatímco v květnu a červnu déšť všechno sladké v přírodě splachoval, v červenci nastoupila velká vedra, která zakrátko spálila lipové květy a vysušovala nektar i medovici.

Kdo nenasadil medník, nic zřejmě letos nepokazil. Nepříznivé povětrnostní podmínky byly především na Moravě, kde medné výnosy vesměs nestačily, místním včelařům, ani pro potřebu vlastní rodiny. V Čechách byla situace poněkud příznivější.

Spolková činnost však byla bohatá. Včelařskou činnost jsme prezentovali na obecních akcích a současně připravili a realizovali včelařskou výstavu zaměřenou na 80. výročí založení spolku.

Krátké připomenutí činnosti


Výroční schůze (7. března 2010 ), zpráva o hospodaření, plán akcí, volba orgánů ZO ČSV.

Zlatá včela (10. dubna 2010) - Klímkovice, oblastní kolo soutěže.  Náš včelařský kroužek zde úspěšně reprezentovalo pětičlenné družstvo. Mezi asi 100 účastníky, ve všech věkových kategoriích, byl naším nejlepším Josef Zvonek, který obsadil 2. místo a postoupil do celostátního kola v Nasavrkách. Je potěšující rostoucí zájem o včelařský kroužek mezi Kozlovskou mládeži. Možná je to i tím, že dlouholetý vedoucí přítel Josef Tkáč získal nového šikovného pomocníka přítele Jaroslava Bartáka.

Mezinárodní konference a výstava (10. září 2010) – Ostrava, výstaviště Černá louka. Především členové výboru se zúčastnili 17. ročníku výstavy zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství, akce pořádané, co dva roky, střídavě v Česku a na Slovensku.   

Obecní slavnost (11. září 2010) jsme využili k prezentaci a propagaci včelařské činnosti ve vlastním stánku s včelařskými produkty.

Včelařská výstava (16. až 18. října 2010) u příležitosti 80. výročí založení včelařského spolku. Vystavovali jsme nejen včelařskou techniku (od nejstarší, až po současnou), ale nabízeli i včelařské výrobky. Výstava se konala v sále pohostinství " U váhy". Zpestřením zde byla i výstava trofejí Mysliveckého sdružením u příležitosti jejich 60. výročí založení.

Souznění (18. prosince 2010) třetí den „Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel“, který probíhal v Kozlovicích jsme podpořili nabídkou včelích produktů a včelařských výrobků ve dvou stáncích. Přispěli jsme do finanční sbírky určené pro Místní klub náhradních rodin frenštátsko, pod patronací Charity Frenštát p/R.

Slavnostní schůzi (5. prosince 2010) k 80. výročí založení spolku předcházela v chrámu sv. Michala a Barbory v Kozlovicích sloužená mše svatá za včelaře z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky ". Členové, kteří se v historii  podíleli na chodu organizace, byli odměněni vyznamenáním okresního výboru a bylo uděleno i jedno vyznamenání ústředního výboru.

Ze statistiky roku 2010


Včelařská organizace měla v průběhu roku 37 členů s 304 včelstvy. Dalších chovaná včelstva (včelařský kroužek, neorganizovaní včelaři) doplňují celkový stav na 313.

Životní jubilea oslavili tito členové:

Juřica Josef

Kozlovice 103

80 let

Červenka Břetislav

Měrkovice 712

75 let

Krpec Jan

Kozlovice 375

75 let

Šrubař Zdeněk

Kozlovice 586

70 let

Štefek Ladislav

Kozlovice 283

60 let

Krpec Jiří

Kozlovice 142

50 let

Naše řady navždy opustil, ve věku 85 let, přítel Oldřich Krpec - Kozlovice 142.

Složení výboru:

Předseda:

Ing. František Boháč

Měrkovice 746

Místopředseda:

Václav Ulčák

Kozlovice 469

Jednatel:

RNDr. Stanislav Ulčák

Kozlovice 472

Pokladník:

Josef Štefek

Kozlovice 684

Nákazový:

Alois Kocián

Kozlovice 349

Články


80. let Včelařského spolku

(Článek pro kozlovický Zpravodaj, říjen 2010)

 

V těchto dnech slaví naše Základní organizace českého svazu včelařů v Kozlovicích kulaté výročí založení svého spolku. Z hlediska lidského věku jde nejmíň o dvě generace včelařů naší obce.

Připomeňme si, že tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi. První písemné zprávy o včelaření se zachovaly z druhé poloviny 16. století. Z nejbližšího okolí jsou to práva včelařská :

- právo frýdecké z roku 1641
- právo brušperské z roku 1665

První povolení k zakládaní včelařských spolků získali včelaři v Čechách a na Moravě v roce 1852. Po 1. světové válce, v roce 1920, bylo ustaveno Zemské ústředí pro Moravu. V jednotlivých místech byly postupně ustavovány místní včelařské spolky.

Naše základní organizace byla založena v roce 1930 s cílem osvěty, vzájemné výpomoci a sdružení prostředků pro pořízení nákladnějších zařízení na zpracování medu a vosku.

V současné době organizace sdružuje asi 40 registrovaných včelařů s 300 včelstvy v obcích Kozlovice, Měrkovice a Lhotka.

Dnešní naše cíle jsou podobné. Osvěta a vzájemná výpomoc i nadále zůstává základem naši činnost. Propagujeme základní a neprávem opomíjenou přírodní aktivitu včel – opylování rostlin. Chováme se ohleduplně k přírodě. Trvale dbáme na dobrý zdravotní stav všech včelstev a poskytujeme i neorganizovaným včelařům odbornou pomoc.

Můžeme se pochlubit i úspěšnými absolventy našeho včelařského kroužku.

Význam včel si jistě uvědomují pěstitelé ovoce, zeleniny a květin. Je i v povědomí těch, kterým včelí produkty chutnají. Chceme svou aktivitou tento okruh rozšířit.

 

Všechno nejlepší do dalších let přejeme všem včelařům, přátelům včelaření a přírody.

 

(František Boháč, předseda spolku)