Rady začínajícím

Proč začít včelařit


Včelaření jako koníček

Cílem je hlavně radost ze včel, trocha medu pro rodinu a třeba i lepší opylení zahrádky. Většinou se jedná o 5, maximálně 10 včelstev. Jako u každého koníčku i zde je zapotřebí počítat s tím, že včely budou něco stát.

Včelaření jako vedlejší zdroj příjmů

Pokud má včelař 10-30 včelstev, tak se z koníčku může stát kůň, který může přinášet také finanční zisk. Starat se o tolik včelstev již není jen zábava, ale začíná to být práce, na kterou včelař potřebuje více času. Takovýto včelař se nespokojí jen s produkcí medu, ale začíná také chovat matky a tvoří oddělky, které následně prodává.

Profi včelaření

Včelstva se již nepočítají na desítky, ale spíše na stovky. Každý zásah ve včelstvech si je třeba dobře rozmyslet, protože při velkém množství úlu se také zvyšuje potřebný čas. A čas jsou peníze. Včelař si již nevystačí jen s garáží, ale potřebuje mít odpovídající zázemí, medárnu, sklady, atd. Svou produkci prodává ve velkém, takže je třeba dodržovat přísné hygienické normy a předpisy. Profi včelař má často také vlastní stolařskou dílnu, která produkuje nástavky nejen pro něj samotného, ale jsou určené k běžnému prodeji. 

Jak začít


 • ​Včelař musí být evidován v centrální evidenci Českomoravské chovatelské společnosti.
 • Stanoviště včel musí být nahlášeno na obecním úřadě.
 • Členství v Českém svazu včelařů není podmínkou, ale je vhodné býti členem.

Dále je důležité rozmyslet si, zda má včelař pro chov potřebné podmínky, vhodné stanoviště. Musí se rozhodnout, v jakém typu úlů bude včelařit, dále si musí pořídit potřebné pomůcky a samozřejmě včely.

Je dobré oslovit v místní organizaci někoho, bude novému včelaři v začátcích radit, případně nad ním převzít „patronát“. Členové ČSV také dostávají odborný časopis Včelařství, mohou se účastnit různých kurzů a přednášek, pořádaných organizací, organizace také pomáhá s léčením včelstev, atd.​

Včelařské potřeby


Pro začátek postačí pořídit si:

 • Kuklu, popřípadě celou kombinézu

 • Rukavice

 • Rozpěrák

 • Kuřák

 • Smetáček

​​​Desatero včelaře


 1. Dřív než pořídíš si včely, vzdělávej se a neodmítej zkušenosti starších.
 2. Chraň svá včelstva před průvanem, sluncem a špatným sousedem.
 3. Uč se trpělivosti a vytrvalosti a nevzdávej se naděje při špatných letech.
 4. Není-li třeba, úl nerozebírej.
 5. Dbej o čistotu úlů i prostředí kolem nich.
 6. Hleď, ať tvé včely mají dostatečných zásob a obměněného díla.
 7. Nehleď na množství včelstev, ale na jejich kvalitu.
 8. Zachovej vždy čistotu včelího produktu, neprodávej jej nikdy pod cenu práce své a práce včel.
 9. Važ si přírody a pečuj o ni.
 10. Snaž si vychovat svého nástupce; pomocníky a sousedy odměňuj.

(ze Sborníku k 100. výročí místeckých včelařů 2011)