Včelaření 2007

Rok 2007 patřil mezi roky suché, ale včelařsky (medným výnosem) byl rokem nadprůměrným.
Včelařská organizace měla během roku 39 členů a 305 včelstev.
Průměrný věk včelařů byl 61 let a průměrný včelař obhospodařoval 8 včelstev.
Díky změně zákonů došlo v tomto roce ke změně názvu spolku, oficiální název je
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Kozlovice
 
Velkou události roku bylo pořízení o odhalení sochy sv. Ambrože na sv. Hostýnu při jubilejní 5. Včelařské pouti. Včelaři z Kozlovic, stejně jako včelařské spolky z celé země, přispěli finanční částkou na tuto plastiku. Konečná částka byla nakonec tak vysoká, že z původního záměru udělat pouze obelisk sešlo a udělala se celá socha, která stojí u pravého bočního vchodu. Včelaři z Kozlovic se už tradiční poutě, sice v malém počtu, ale každoročně účastní. 
 
Důležitým počinem spolku, zejména přítel Ing. Františka Boháče - bylo vytvoření včelařských internetových stránek navázaných na obecní stránky http://www.kozlovice.net/~vcelari/. Toto se snad více zhodnotí v budoucnu, kdy nastoupí generace, pro kterou je používání internetu již samozřejmostí.
Pěknou akcí byl i zájezd do severních a západních Čech a zájezd na jižní Moravu do okolí Žarošic a Kyjova. Včelaři z Kozlovic využívají těchto zájezdů, které pořádá okresní výbor ČSV z Frýdku –Místku.
O prázdninách proběhnul první tábor malých včelaříků na farmě přítelKopečka v Pržně. Tábora jsme se zúčastnili brigádnicky a i děti z včelařského kroužku, tu prožily týdenní pobyt.
Včelařský kroužek měl v tomto roce 5 členů. Zúčastnil se i soutěže Zlatá včela v Jeseníku, kde se umístil v první polovině soutěžní listiny.
Včelaři i v roce 2007 museli včelstva léčit – tlumit výskyt roztoče Varroa Jacobsoni.
Po ukončení sezóny to byly pásky Gabon PA a v podzimním měsících se prováděla 2x tzv. fumigace Varidolem. Jednou to bylo klasicky a podruhé pomocí vyvíječe aerosolu.
Mor včelího plodu se zatím v Kozlovicích nevyskytl.

V roce 2007 dovršili jubilejního věku tito včelaři:
přítel Jaroslav Barták 50 let
přítel Vladislav Borák 60 let
přítel Josef Červenka 80 let
přítel Jiří Tabach 60 let
přítel Břetislav Tomek 75 let


Složení výboru v roce 2007 

Předseda: přítel Josef Tkáč
Místopředseda: přítel Ing. František Boháč
Jednatel: přítel RNDr. Stanislav Ulčák
Pokladník: přítel Josef Štefek
Nákazový: přítel Alois Kocián