Projekt SmartUp

Mobilní včelařská naučná stezka - 2. etapa projektu SmartUp


Hlavní myšlenka projektu
Hlavní myšlenkou je realizace Mobilní včelařské naučné stezky. Mobilní nástěnky, které přechodně umístíme v Základní škole v Kozlovicích a později budou putovat i po okolních školách, budou připomínat význam včel pro lidský život. 
Na závěr výstavky bude vždy včelařská přednáška pro žáky.
Popis projektu
Rozšíříme včelařské zastavení z 1.úrovně projektu o další místa. Navrhneme a zrealizujeme 5 roll upů, tím vznikne mobilní verze včelařské naučné stezky.
Tyto mobilní nástěnky budou putovat po okolních školách. Na každé škole budou vždy umístěny asi 2 měsíce, na závěr proběhne včelařská přednáška pro žáky se soutěží a vědomostním kvizem, vycházející z včelařské tematiky.
V přednášce využijeme fotoplásty, představující život včel v úle. 
Dále budeme pokračovat v online přenosu ze včelího úlu, který jsme realizovali v rámci projektu ThinkBig a zlepšíme jeho technické vybavení.
SMART přidaná hodnota = originalita projektu
Když nemůže člověk k naučné stezce, přijede naučná stezka za člověkem...
Projekt je určen všem příznivcům přírody a včelaření. Provedení a grafická úprava přenosných panelů je určena věkové skupině žáků základních a středních škol.
Členové realizačního týmu:
Petra Boháčová
Adéla Podepřelová
Ondřej Krpec
Josef Zvonek​

Včelařská zastavení v Kozlovicích - 1.etapa projektu SmartUp


Jsme převážně členy včelařského kroužku v Kozlovicích. Cílem našeho projektu je veřejná informace o významu včel. Mnoho lid​í si neuvědomuje, že včely jsou pro náš život nepostradatelné. Jejich největší význam spočívá v opylovací činnosti.


Včely se podílí přímo i nepřímo na zajišťování lidské výživy. Nemalým způsobem utváří životní prostředí a jsou současně indikátorem jeho kvality. Tyto skutečnosti, obecně známé, chceme připomenout. Zvolili jsme metodu informačních panelů. Na nich kolemjdoucím, všech věkových skupin a zájmů, podáme základní informace o významu včely medonosné. Nebude chybět ani informace o tom, jak své znalosti rozšířit.

V katastru obce rozmístíme tři informační panely. Nejširší veřejnost bude informovat panel v centru. Mladší generaci poskytne infor​mace panel u Základní školy. Pro zájemce o včelařskou činnost a návštěvníky včelařských akcí bude určen panel u areálu „ Dětské včelí farmy“.


Tato aktivita navazuje na již dříve realizovaný projekt „ Pozorování života včel “, který umožňuje, v přímém přenosu, aktuálně sledovat činnost včel ve včelím úlu. Přístup k této službě naleznete na http://www.kozlovice-vcelari.cz/.


Projekt zahrnuje i odbornou přednášku pro zájemce z řad veřejnosti i včelařů o významu včelích produktů pro lidský život. Nebudou chybět ani informace, jak správně postupovat při jejích využívání.

 

Projekt realizují :

- Petra Boháčová
- Ondřej Krpec
- Josef Zvonek

 

 

Realizace je rozdělená do několika fází:

 

  1. fáze – umístění infopanelů, určení přesné polohy informačních panelů. Na základě předběžného návrhu panelů, po dohodě s vlastníkem pozemku (obec Kozlovice) – úspěšně ukončeno.

 

  1. fáze – grafický návrh, po projednání obsahu, grafického řešení a termínu dodání, jsme se dohodli s Výzkumným ústavem v​čelařských, že použijeme část jejich obrazových panelů, které budou upraveny pro naši potřebu - úspěšně ukončeno.
    Poznámka : Celý set obrazových panelů, nabízený Výzkumným ústavem včelařským, tvoří hodnotné a vysoce edukativní dílo. V budoucnu by bylo vhodné naučnou stezku rozšířit.

 

  1. fáze – dřevěná konstrukce, na základě rozměrů zvolených panelů, konzultujeme jednotný vzhled a cenu s možnými dodavateli.​

 

  1. fáze - Odborná přednáška.V rámci našeho projektu, v neděli 6. prosince 2015 od 10 hodin, v Kozlovicích ve vinárny „U váhy“, pan Jaroslav Kopeček, včelařský odborník, připomněl zejména význam včel v přednášce na téma:Včely, včelí produkty pro život. V průběhu přednášky byly představeny i naše panely pro projekt Kozlovická zastavení.
  2. fáze - Ukončení projektu.V následujícím týdnu jsme postupně dokončili montáž panelů na jednotlivých stanovištích.

Realizované dílo jsme předali do majetku ČSV Kozlovice, kde jsme v průběhu projektu, nalezli pochopení i pomocnou ruku při realizaci.​

 
 

Za realizační tým – Petra Boháčová

 

 

 

Grafické návrhy jendotlivých panelů