Včelaření 2012

Po loňském, velmi úrodném včelařském roku (2011), předpovídali místní pamětníci, chudou sezónu. Nemýlili se.

Zima, byla velmi proměnlivá, bohatá na sníh i mráz. Přešla během několika týdnů do hřejivého léta. V průběhu jednoho týdne odkvetla většina ovocných stromů. Kdo neměl včelstva v kondici, již na jaře, nic nevytočil.

V průběhu léta, velmi suchého, nebyla včelí pastva téměř žádná. Stejné to bylo i s medovicovým medem.

Vznikla poptávka po opravdovém včelím medu, podnícená společenskou touhou po zdravé výživě.

Velmi bohatá byla spolková činnost.

Poprvé se v Kozlovicích konalo oblastní kolo včelařské soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Organizačně a finančně náročnou akci úspěšně připravili členové výboru spolku a učitelé včelařského kroužku.    

Krátké připomenutí činnosti


Výroční členská schůze ­– v  neděli 4. března se uskutečnila ve vinárně restaurace "U váhy" Výroční členská schůze, která schválila program činnosti na rok 2012. Do výboru byl zvolen Mgr. Lukáš Gola, který převzal funkci pokladníka spolku.

Velikonoční jarmark 3. dubna v budově ZŠ Kozlovice za účasti  včelařského kroužku.

Zlatá včela  Oblastní kolo vědomostní soutěže mladých včelařů „ Zlatá včela“ se konalo 28. a 29. dubna 2012 v Kozlovicích. Soutěž byla doplněná bohatým programem zaměřeným na poznáni obce a její společenský život.

Den dětí 15. června, jsme obohatili nabídkou lákavých výrobku z medu, určenou především malým zájemcům.

Pastýři Na Mlýně 15. července - areál  Na mlýně v Kozlovicích. Využili jsme pozvání firmy relaxvpodhuri a v improvizovaném stánku nabízeli výrobky z medu. Přes velmi příznivé počasí a lákavý program, byla návštěvnost akce slabší.

Obecní slavnost - sobota 8. září v areálu U hasičské zbrojnice. O bohatý program se postaraly nejen domácí spolky a soubory, ale pro pobavení a potěšení mladé i starší generaci vystoupili například Peter Nagy a skupina „Medvěd 009“. Návštěvníků, kterých bylo tradičně hodně, zejména ve večerních hodinách, jsme ve dvou stáncích nabízeli výrobky z medu. Zájem byl především o medovinu.Program pokračoval v neděli průvodem od obecního úřadu do kostela, kde byla sloužena mše za obec a poděkování za úrodu.

Slavnostní schůze – neděle 9. prosince. U příležitosti výročí křtu sv. Ambrože, patrona včelařů, byla v neděli 9. prosince v chrámu sv. Michala a Barbory v Kozlovicích, sloužena bohoslužba za zemřelé včelaře z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky ". Pak následovala Slavnostní schůze (restaurace " U Váhy " ) spojená s besedou a projekcí z akcí včelařského spolku. Bylo připraveno drobné pohoštění, především výrobky z medu.

Souznění 2012 – sobota 15. prosince. V Kozlovicích pokračoval 14. ročník tradičního festivalu. Součástí byl také oblíbený sobotní Vánoční jarmark s následným zvykoslovným programem a nabídkou regionálních specialit. Po zkušenostech z minulých sezon, kdy byla velký zájem o včelí produkty, jsme nabídku výrobků rozdělili do dvou jednotných obecních stánků. O stánek s medovinou byl mimořádný zájem. 

Semináře a výstavy


Kozlovští včelaři, zejména členové výboru, se pravidelně účastní seminářů a výstav v nejbližším okolí. V roce 2012 to byly především:

Včelařská výstava Brno - 31. března jako doprovodný program veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina

Včelařský den na stanici Janovice – Krásna , 21. července.

Odborná přednáška Dobrá - 16.září. Integrované tlumení varroázy včel, Přednášející: MVDr. Zdeněk Klíma, pracovník Mendlovy univerzity v Brně. Přednáška byla doplněna praktickou ukázkou.

Život na zahradě 2012, výstaviště Ostrava - 5. října. Tradiční regionální výstava, Včelaři a zájemci o včelaření se sešli ve společnosti zahrádkářů a vyznavačů zdravého životního stylu.

Ze statistiky roku 2012 


Včelařská organizace měla v průběhu roku 42 členů s 350 včelstvy. Dalších chovaná včelstva (včelařský kroužek, neorganizovaní a registrovaní včelaři) doplňují celkový stav na 356.

Životní jubilea oslavili tito členové:

 

Červenka

Josef

Kozlovice 102

85

 

Tomek

Břetislav

Kozlovice 346

80

 

Borák

Vladislav

Lhotka 152

65

 

Barták

Jaroslav

Kozlovice 258

55

 

Červenka

Jaroslav

Šenov  905

50

RNDr.

Ulčák

Stanislav

Kozlovice 472

50

 

Ulčák

Vladimír

Kozlovice 955

50

 

Složení výboru:

Předseda:

Ing. František Boháč

Měrkovic 746

Místopředseda:

Václav Ulčák

Kozlovice 469

Jednatel:

RNDr. Stanislav Ulčák

Kozlovice 472

Pokladník:

Mgr. Lukáš Gola

Kozlovice 944

Nákazový:

Alois Kocián

Kozlovice 349

Články


Zlatá včela

(Článek pro kozlovický Zpravodaj, duben 2012)

Oblastní kolo soutěže Zlatá včela se konalo 28 a 29. dubna 2012 v Kozlovicích.

Tato soutěž je organizovaná každoročně Komisí mládeže Českého včelařského svazu, již od roku 1998 a je zhodnocením celoroční práce včelařských kroužků, příležitostí k porovnání  vědomostí i výměně zkušeností a navázání přátelských vztahů mezi přáteli včelaři a zároveň je to i presentace včelařství mezi mládeži.

Soutěž je vícestupňová. Má kolo oblastní, celostátní a poslední dva roky i mezinárodní.

To, že „včelaříci“ ze severní Moravy se letos sejdou v Kozlovicích má své příčiny hluboko v 50. letech 20. století, kdy v Kozlovicích, byl založen včelařský kroužek při ZDŠ. Ten  funguje nepřetržitě dodnes, zejména díky obětavosti vedoucích a vstřícnosti základní školy.

Dnes mají členové kroužku k dispozici školní včelín a o jejich vedení se starají dva učitelé – dlouholetý vedoucí přítel Josef Tkáč a jeho nástupce přítel Jaroslav Barták. Kroužek v současné době navštěvuje 10 dětí.

Vlastní soutěž proběhla v sobotu 28. 4. 2012,  pak na soutěžící a jejich doprovod čekaly návštěvy atraktivních míst v obci a okolí i kulturní vystoupení místních spolků.

V neděli, po vystoupení místního folklorního souboru, byly vyhlášeny výsledky, předány ceny. Každý účastník obdržel pamětní list a upomínkové předměty na včelařskou soutěž v Kozlovicích.

Krajské kolo soutěže mladých včelařů „Zlatá včela“ se uskutečnilo za podpory

Obce Kozlovice, místní Základní školy, Českého svazu včelařů.

 

RNDr.     Stanislav Ulčák / jednatel

Zlatá Včela v Kozlovicích


Byla to krásná podařená soutěž včelařského mládí. Akce se konala 28.-29.4.2012.Po celé dva dny nás provázelo pěkné, slunečné počasí s teplotami kolem 27 C⁰. Soutěže se zúčastnilo 68 dětí z deseti VKM ze slezské oblasti Moravy. Hned na počátku je třeba vyzdvihnout dokonalou souhru pořadatelského týmu ZO ČSV v Kozlovicích s místní základní školou. Akce proběhla plynule bez zádrhelů, k plné spokojenosti jak pořadatelů tak i soutěžících. A co se nám líbilo? Především velké zrychlení celé soutěže. Inovace spočívala např. v mikroskopování. To probíhalo ve třech třídách současně promítáním na plátno a najednou pracovala celá skupina soutěžících. Rovněž botanika se shodnými exponáty byla připravena ve dvou třídách. O to více času jsme pak mohli věnovat mimosoutěžním aktivitám.

V sobotu jsme takřka všichni navštívili školní včelínek. Bylo to velmi milé místo ukryté v zeleni za vesnicí. Je až neuvěřitelné, když jsme z úst vedoucího a hospodáře včelínku slyšeli, že v Kozlovicích pracuje včelařský kroužek více jak 50 let. Tohle je krásný příklad výchovy mladé včelařské generace v této obci.

Ti z nás, kteří nešli na včelínek, se šli podívat do místní hasičské zbrojnice, nebo na jízdárnu jezdeckého klubu, nebo nahoru za vesnici ke skokanským můstkům. Poté nás odvezl místní vláček Podhoráček. Je to motorový výletní prostředek jezdící až na hrad Hukvaldy přes velmi malebné vesnice a okolní scenérie. Nás dovezl do nedalekého starého mlýna, kde se nacházela expozice mlynářství, kovářství a zemědělských strojů. Jelikož bylo teplo, tak paní ve stánku s občerstvením nestačila točit kofolu do vyprahlých hrdel našich soutěžících.

Večer nám přišly zatančit čarodějnice. Činily se náramně.

Pak nastal zlatý hřeb večera. Nefalšovaný kouzelník. To bylo radosti,„máte to v rukávu, pod paží,v dlani“. Jaké však nastalo překvapení, když ono to tam nebylo ani při druhé důkladné prohlídce. Moc se nám líbilo čarování peněz s heslem „penízky množte se“. Jak krásně a příznačně to zní zvláště těm, kteří chtějí něco vymyslet a udělat pro děti.

Nedělní časné dopoledne patřilo setkání se starostou obce Kozlovice a veselému hudebnímu vystoupení cimbálové muziky Valášek. Šestice dívek roztleskala a rozdováděla děti zejména zvučným zpěvem a trefně nachystanou společenskou hrou. Valášek zaujal a jejich společné hodinové setkání s dětmi uběhlo jako nic. Nehrála se jen lidová píseň, ale i známé melodie Jaromíra Nohavici nebo skupiny Čechomor.

Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů. Radost oceněných byla bezmezná. Dá se říci, že ani ti co nebyli oceněni, nebyli smutní. Nebylo proč. Byl to pěkně prožitý víkend v dobrém kolektivu. Po chutném obědě jsme se rozjeli domů. Cesty byly lemovány kvetoucími třešněmi a žlutými loukami plných kvetoucích pampelišek. Kozlovičtí včelaři se vytáhli, zaslouží si jedničku. Může je hřát klidné svědomí. Takhle má vypadat dobrá včelařská soutěž.

Milan Motyka VKM Mosty u Jablunkova​​​​​