Včelaření 2011

Včelařská sezóna byla příznivá, ačkoli počasí bylo deštivé a netypické. Bylo dost teplých, vlhkých dnů a  to přálo rostlinám i hmyzu, který vytváří medovici. Jaro bylo příznivé a velmi teplé. Květy stromů nebyly poškozeny mrazy. Jarní rozvoj včelstev byl velmi intenzívní a mnohé včelaře zaskočily květnové roje. Kdo nasadil včas medníky získal mimořádnou snůšku. Med se letos dal vytáčel i více jak čtyřikrát - ve zhruba třítýdenních intervalech. Každý med měl trochu jinou barvu.

Sezona byla typická nezvyklým množstvím, zejména tmavého medu, který se v naších podmínkách v takové míře vyskytuje jednou za desetiletí. Včelstva byla na konci sezony mimořádně silná a náchylná k loupežím. Konec roku, díky teplé zimě, provázel neklid ve včelstvech a časté prolety včel.

Krátké připomenutí činnosti


Výroční schůze (6. března 2011), zpráva o hospodaření, plán akcí, zkušenosti z loňského roku.

Kurz zdobení perníků (13. dubna 2011) dopoledne na faře (určený pro maminky na mateřské) a odpoledne ve škole (pro zájemce z řad učitelů a žáků). Zájemci se naučili zdobení perníků od paní Musilové z Trojanovic. Následnou akcí byl (19. dubna 2011) velikonoční jarmark ve škole. Zde byla možnost se na zdobení podívat a případně si i zdobení vyzkoušet.

Den dětí (11. června 2011) organizovaný obci Kozlovice, byl pro nás příležitostí pro ukázku včelařských produktů, orientovaných zejména pro mlsné jazýčky dětí. Stánek byl lákadlem pro děti i jejich doprovod.  

Pastýři „ Na mlýně “ (17. července 2011) využili jsme nabídky firmy relaxvpodhuri na možnost prezentace činnosti a výrobků, za velmi příjemného počasí, v prostorách areálu „ Na mlýně “.

Den obce (10. září 2011) jsme doplnili již tak velmi bohatý program v areálu hasičské zbrojnice o včelařské produkty, nabízené v našem stánku. Zájem byl nevšední dlouho do noci.

Slavnostní schůze (4.prosince 2011) následovala po mši svaté sloužené v chrámu sv. Michala a Barbory za včelaře z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky ". Program schůze byl neformální, zaměřený na uplynulý včelařský rok, doplněný přednáškou o moderním včelaření v nástavkových úlech - přítele Bartáka. Představili se noví členové včelařského spolku. Malým pohoštěním byly především výrobky z medu.

Souznění 2011 (17. prosince 2011), sobota 13. ročníku byla vyhrazena oblíbenému Vánočnímu jarmarku v Kozlovicích s bohatou nabídkou a prodejem domácích a zahraničních gastronomických specialit, cimbálové muziky a folklorních souborů. Poprvé jsme vyzkoušeli možnost nabídky včelařských produktů v jednotném stánku obce. Zájem byl tak veliký, že se chvílemi tvořily fronty. Přispěli jsme na charitativní finanční sbírku, která probíhala během celého festivalu, pro Slezskou diakonii v Tiché.

Ze statistiky roku 2011


Včelařská organizace měla v průběhu roku 42 členů s 427  včelstvy.


Životní jubilea oslavili tito členové:                                                                                       
 

Borák

Stanislav

Kozlovice 604

70 let

Rožnovský

Svatopluk

Kozlovice 362

70 let

Kocián

Alois

Kozlovice 349

65 let

Merta

Jan

Ostrava – Svazácká 5/58

65 let

Ing. Tabach

Jaroslav

Kozlovice 155

50 let

Naše řady navždy opustil přítel  Štefek Ladislav, Kozlovice 283, ve věku 61. let.


Složení výboru: 

Předseda:

Ing. František Boháč

Měrkovic 746

Místopředseda:

Václav Ulčák

Kozlovice 469

Jednatel:

RNDr. Stanislav Ulčák

Kozlovice 472

Pokladník:

Josef Štefek

Kozlovice 684

Nákazový:

Alois Kocián

Kozlovice 349

Články


Konec sezony

(Článek pro kozlovický Zpravodaj, září 2011)

Čas a s ním i běh přírody plynou poctivě a neúprosně ….  dětem končí prázdniny, nám všem léto a včelařům a  včelkám končí sezóna vysoké aktivity ( rojení, množení, opylování, sklizeň medu)   a musí se chystat na zdárné přezimování. Včelstva dostávají v těchto dnech cukerný roztok, kterým rychle a s menší pracností nahrazují med, který skončil v naších špižírnách. Je to doba i větší slídivosti, kdy včely reagují na sladké signály, kterých si v plné snůšce nevšímají – např. ovoce, sladkosti  - o medu ani nemluvě – pro něj platí od jara do podzimu pravidlo  – nenechávat volně , ani nevyhazovat rozbité sklenky s medem  ven do popelnic. Pokud k tomu dojde, tak nastalé rojení je nutné přečkat do večera a pak to napravit.

Letošní sezóna byla příznivá , ačkoli počasí bylo deštivé a divné  – přece jenom bylo dost teplých, vlhkých dnů a  to přálo  rostlinám i hmyzu, který vytváří medovici. A  tak bylo medu hodně – zejména tmavého, který je v naších podmínkách v takové míře jednou za 10 let. Med se letos vytáčel čtyřikrát - ve zhruba třítýdenních intervalech. Každý med má trochu jinou barvu , ale každý je dobrý. Ještě pár slov o „pastovaném medu“, který někteří žádají a jiní v tom vidí něco nekalého. Tzv. pastování je ryze mechanická záležitost – nic z medu nebere ani tam nic nepřidává (ani vzduch). Jde o to, že v době, kdy se čerstvý, průzračný med začne mírně kalit (vznikají zárodky krystalů), se s ním hýbe (např. převracením sklenice) a tak se krystaly v době svého růstu obrousí a neudělají tvrdou strukturu a barva je světlejší.

Ale od teorie k praxi – pokud jste to ještě neudělali – navštivte místní včelaře a zkuste jejich letošní medy - taková škála se asi nebude brzo opakovat. Navštivte včelaře i na obecní slavnosti v jejich stánku – rádi Vás obsloužíme a odpovíme  vaše dotazy. Pěkné dny.

 

Stanislav Ulčák, jednatel spolku