Včelaření 2009

Po příznivé zimě, při které došlo k minimálním ztrátám na včelstvech, nastoupilo rychle jaro s až letními teplotami. První vytáčení medu se urychlilo. Probíhalo už od půlky května, kdy se vytáčel med z jarních květů, místy i trochu namíchaný s tmavým medovicovým medem.

Dalším důsledek pěkných dnů bylo i to, že se včely silně rozvíjely a začaly se už na konci května rojit. Rok 2009 byl včelařsky (medným výnosem) spíš slabší. Tato skutečnost jistě ovlivnila i mírný vzestup ceny medu. V naší včelařské lokalitě, Kozlovice a okolí, však tento rok lze označit za dobrý.

Činnost spolku byla zaměřena především na udržení dobrého zdravotního stavu včelstev.

Další činnost byla orientována na propagaci a prezentaci včelařství. Z významných akcí naší organizace v obci Kozlovice nejde jistě opomenout:

Natočení krátkého filmu o včelařích a včelaření v naší organizaci.

Tvorba a výtisk vlastních etiket na med s motivem.

 „Obecní slavnost Kozlovice 2009“ (11. září 2009), kterou jsme podpořili prezentací a nabídkou včelařských produktů. V průběhu slavnosti jsme měli otevřen vlastní stánek.

Účast na Souznění „Mezinárodním festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel“ (19. prosince 2009), kde jsme vystavovali a nabízeli včelí produkty a včelařské výrobky ve dvou stáncích. Finančně jsme přispěli do sbírky diváků a pořadatelů na dar rodině Štefkové z Tiché, který jí byl předán při závěrečném večerního programu.

Obnovení tradice včelařského kroje. Z iniciativy přítele RNDr. Stanislava Ulčáka byl realizován, v několika kusech, základ včelařského kroje – včelařská vesta.

Stávající internetové včelařské stránky byly doplněny o další informace a převedeny do jiné grafické podoby na nové doméně (www.kozlovice-vcelari.cz)  

Ze statistiky roku 2009:


Včelařská organizace měla v průběhu roku 36 členů s 292 včelstvy.

15 včelařů        s počtem včelstev 1-5               celkem 53
12 včelařů        s počtem včelstev 6-10             celkem 92
6 včelařů          s počtem včelstev 11-15           celkem 73
2 včelaři           s počtem včelstev 16-30           celkem 35
1 včelař            s počtem včelstev nad 30          celkem 39

 

Životní jubileum oslavili tito včelaři:

přítel Oldřich Krpec                   85 let
přítel Josef Červenka                82 let
přítel Josef Tkáč                       80 let
přítel Alois Tobola                    75 let
přítel Vlastimil Krpec                 60 let
přítel František Pustka               60 let
přítel Josef Štefek                     60 let
přítel Josef Zeman                    50 let

 

Složení výboru:

Předseda:                    přítel Josef Tkáč
Místopředseda:             přítel Ing. František Boháč        
Jednatel:                      přítel RNDr. Stanislav Ulčák
Pokladník:                     přítel Josef Štefek
Nákazový:                     přítel Alois Kocián
 

Články


Včely - naši sousedé
(článek pro kozlovický Zpravodaj, červen 2009)

Asi každý z nás se už letos setkal se včelkou a doufám, že to bylo setkání příjemné – včelka coby posel jara nebo pilný dělník v kvetoucím sadu, či ozdoba květiny v zahrádce.

Po příznivé zimě, při které došlo k minimálním ztrátám, nastoupilo jaro s až letními teplotami, čímž se urychlilo první medobraní, které mohlo probíhat už od půlky května, kdy se vytáčel med z jarních květů, místy i trochu namíchaný s tmavým spádkovým medem. Další důsledek pěkných dnů bylo i to, že se včely silně rozvíjely a začaly rojit ...

Při setkání s rojícími se včelami asi každému naskočí husí kůže a pocit ohromení a úžasu z toho mohutného hukotu a z toho množství včelek (může jich být až 30 000), které se všechny soustředí na ono rojení. Efektní to je, když se jedná o vysoko letící „dálkový“ roj.

V té chvíli nás asi moc neuklidní fakt, že rojící se včely nemají zájem útočit na lidi - ten mají včelky „strážilky“ bránící okolí úlů nebo včela něčím vydrážděná. U našich včel ale opravdu není pud k rojení spojen s pudem obranným nebo útočným – ten nastoupí až po zabydlení včelstva v novém domovu. Pokud by to tak bylo, tak při rychlosti, jakou včely létají (okolo 30 km/hod.) by lidé neměli šanci (snad jen na dobrém horském kole nebo motorce).

Rojení je pro včely něco podobného jako pro lidi veselka, kdy jsou lidé hluční a divocí, ale facky padají výjimečně. Podobné je i to, že rojící se včely mají vymazanou „GPS“ paměť, která je do té doby spolehlivě vodila k jejich úlům z jakékoli dálky a soustředí se od té chvíle  na roj a jeho místo usazení (na původní místo - domů, kde se narodily, je to už netáhne).

Rozdíl je ale v tom, že květnová veselka není u lidí moc v oblibě, na rozdíl od květnových rojů , o kterých se říkalo, že mají cenu fůry sena (dneska bych to přirovnal k ceně wifi antény).

Na stromech i jinde se tak můžeme setkat s roji různých velikostí a tvarů. Když je chumáč včel malý – jedná se většinou o tzv. poroj, který na rozdíl od roje (kde je matka stará – zkušená) má matku mladou, ještě nekladoucí.

Pro zájemce o chytání rojů platí pravidlo, že  pokud není znám původ roje, nesmí se zužitkovat, ale utratit, protože nákazy jsou všude okolo nás. Při objevení roje – usazeného či letícího - zachovejte tedy rozvahu .. žasněte nad jeho vitalitou a fungováním dějů v přírodě, vezměte si z toho trochu příklad a nahlaste výskyt roje nejbližšímu včelaři nebo na obecní úřad. 

RNDr. Stanislav Ulčák