Včelaření 2008

Povětrnostně příznivá zima slibovala úspěšné přezimování včelstev. Zprávy z okolí o velkých ztrátách se zdály přehnané. Jarní veterinární vyšetření měli však ukázalo na silné napadení včelstev varroázou. Přes opakovanou léčbu došlo následně k velkým ztrátám.

Stav včelstev v naší organizaci  na podzim 2007           301 včelstev
Stav včelstev v naší organizaci k 30.4.2008                  199  včelstev
 
Úhyn jedné třetiny včelstev byl pro naší organizaci podstatný, leč nedostatečný pro kriteria státní pomoci. Je potřeba poděkovat naprosté většině včelařů, kteří nezatrpkli a v průběhu následující sezony obnovovali stavy včelstev. Věříme, že následující léta budou příznivá a stav kolem 300 včelstev bude opět obvyklý.

Medným výnosem patřil rok 2008 k včelařsky úspěšným. V některých lokalitách se ještě i na konci sezony vyskytla významná medovicová snůška.

Spolková činnost se zaměřila především na obnovení a udržení dobrého zdravotního stavu včelstev. Na všech jednáních byly zdůrazňovány zásady správného postupu léčby se zřetelem k zachování vysoké kvality medu.

Nebyl opomíjen ani další spolkový život.

V zimním čase pořádali včelaři z Frýdku-Místku zájezd na Jižní Moravu - základem byla návštěva poutního místa Žarošic - prohlídka chrámu, muzea a návštěva u místního včelaře spojená s přednáškou. Stejně hodnotnou byla i návštěva vinného sklepa u Kyjova a návštěva Velehradu další den. Z Kozlovic se účastnilo 6 včelařů (11.1.2008 zájezd do Žarošic).

V dubnu 2008 proběhla v Chlebovicích vzácná akce – otevření muzea v podkroví a otevření školního včelínku. Dopoledne byla přednáška p. Přidala o medu – skladování, zpracování, a úpravy medu. Následovalo vlastní otevření muzea za účasti primátorky Frýdku –Místku. Muzeum i včelínek byly vysvěceny místním knězem. Odpoledne následoval zábavný program. Kozlovičtí se účastnili v počtu 5 členů, včetně jednoho člena kroužku (5.4.2008 Muzeum a včelínek).

V rámci zájezdu pořádaného OV ČSV Frýdek – Místek jsme se účastnili výstavy Techagro 2008. Včelaření a myslivosti byl věnován jeden pavilon. Kromě informační a názorné části tu byla i část prodejní. Počasí přálo a mnozí byli fascinování venkovními expozicemi zemědělské a dřevařské techniky. Účastníků z Kozlovic bylo 9 včetně 3 členů kroužku (9.4.2008 výlet do Brna).

Ze statistiky roku 2008


Včelařská organizace měla 36 členů a na konci sezony 222 včelstev.

21 včelařů        s počtem včelstev 1-5             celkem 74
12 včelařů        s počtem včelstev 6-10           celkem 95
2 včelaři           s počtem včelstev 11-15          celkem 26
1 včelař            s počtem včelstev nad 15        celkem 27


Životní jubileum oslavili tito včelaři:

přítel Oldřich Krpec                 84 let
přítel Josef Červenka               81 let
přítel Petr Jursa                       70 let
přítel Oldřich Tileček                70 let
přítel Antonín Trojáček             70 let
přítel Ing. František Boháč        60 let

Složení výboru:

Předseda:                    přítel Josef Tkáč
Místopředseda:            přítel Ing. František Boháč      
Jednatel:                      přítel RNDr. Stanislav Ulčák
Člen výboru:                přítel Alois Kocián
Člen výboru:                přítel Josef Štefek