Naši sponzoři

Jako většina spolků, také my jsme závislí na dotacích a darech. Zde bychom chtěli poděkovat všem našim dosavadním sponzorům a dárcům.

Obec Kozlovice každoročně podporuje spolkovou činnost v obci. V roce 2012 i 2013 obdrželi Včelaři Kozlovice obecní dotaci ve výši 30000Kč. V roce 2014 jsme získali dotaci 50000Kč, jako spoluúčast na projektu Prazdroj lidem. Dále jsme od obce získali do dlouhodobého pronájmu areál bývale sběrny, kde budujeme Včelí farmu. Spolupráce s obcí je velmi dobrá a doufáme že i v následujích letech bude stejně kvalitní, jak tomu bylo doposud.

Moravskoslezský kraj v roce 2012 podpořil finančně konání krajského kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela, částkou 30000Kč. Každoročně je vypisován Dotační program na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji.

Český svaz včelařů v roce 2012 podpořil finančně konání krajského kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela, částkou 50000Kč. ČSV dále každoročně přispívá na provoz Včelařkého kroužku a zajišťuje dotace 1.D pro všechny registrované včelaře.

V programu O2 Think big byl vybrán náš projekt Pozorování života včel. Obdrželi jsme dotaci 52000Kč. V tomto projektu jsme pořídili prosklený pozorovací úl a hlavně speciální kamerový úl ve kterém jsou umístěny dvě kamery, které online sledují život včel uvnitř i před úlem.

Ve 12.ročníku programu Prazdroj lidem, zvolila rada reprezentantů jako vítězný, projekt Dětská včelí farma Kozlovice. Tímto vítězstvím jsme získali 240 tisíc korun, za které vybudujeme v Kozlovicích nový včelařský areál. Nový areál bude sloužit jako včelá farma pro včelařský kroužek, ale také pro včelařský spolek jako nová základna.

Společnost Lumius podporuje každororočně Včelaře Kozlovice finančním darem ve výši 5000Kč.

Softwarová firma Amenit výrazně pomohla s tvorbou nášeho nového webu a intranetu. Provozuje naši doménu a je dodavatelem meteostanice.

Ing. Eva Richtrová, senátorka za volební obvod č.69, nás v roce 2013 podpořila finančním darem 5000Kč.