O nás

Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel a příznivci včelařství.

Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi. Český svaz včelařů má více než 50 tisíc členů. Organizovaní včelaři chovají zhruba půl milionu včelstev na území České republiky

Naše činnost


Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří podpora včelařství jako nenahraditelné přírodní aktivity.

Proto se věnujeme:

  • výzkumu v oboru včelařství

  • ochraně zdrojů snůšky

  • udržení dobrého zdravotního stavu včelstev

  • působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost

Veškerá činnost svazu se řídí stanovami, které jsou jeho základním programovým dokumentem. Český svaz včelařů je ve světě velmi uznáván za vynikající výsledky dosažené v oblasti zajišťování zdraví včelstev a za propracovanou metodiku jednotného preventivního postupu proti šíření nemocí včel.

Základní organizace Českého svazu včelařů Kozlovice


Sdružuje asi 45 registrovaných včelařů s 400 včelstvy v obcích Kozlovice, Měrkovice a Lhotka. Poskytuje odbornou pomoc i neorganizovaným včelařům v uvedených lokalitách. Od založení uplyne v roce 2020 již 90 let.

Složení výboru ZO ČSV Kozlovice k 8.3.2020


  • ​Předseda: Jaroslav barták 
  • Jednatel: Aleš Eliáš
  • Místopředseda: RNDr. Stanislav Ulčák
  • Pokladník: Mgr. Lukáš Gola
  • Vedoucí VKM: Jaroslav Barták
  • Nákazový: René Šokala