Předjaří

Předjaří se vyznačuje rozkvětem olše lepkavé, pro včely jsou významné lísky a jívy. Dále kvetou sněženky, bledule a sasanky. S ustupující zimou začne matka se souvislejším kladením vajíček. S příznivějším počasím se množství plodu zvětšuje. Včelstvo se po vylíhnutí nové generace včel stává početnějším, což souvisí se zvýšeným přínosem pylu a nektaru. Rozvoj včelstva se zvyšuje. Zároveň roste spotřeba zásob a vzrůstá potřeba spotřeba pylu a vody. V této době se objevuje nebezpečí hladovění po vyčerpání zásob.

Včelstvo je složeno převážně ze starých včel – dlouhověké včely z podletí, což znamená stáří včel půl roku a více. Postupně budou tyto včely nahrazeny včelami letními – krátkověkými. Tyto včely budou lépe přizpůsobeny na práce v následujícím období, kdy je mnoho práce nejen v úlu, ale i mimo něj. Mladušky ještě ve včelstvu prakticky nejsou.

 

V teplejších dnech předjaří nastane čas hromadného proletu včel. Je-li včelař přítomen při proletu, pozoruje chování včelstev. Vyletují-li včely z úlu hromadně a po vyprášení se vracejí zpět, bude včelstvo v pořádku. Když včely vyletují ojediněle, včelstvo zesláblo. Krouží-li včely kolem úlu a některé zmateně pobíhají v česně nebo se nevracejí zpět, bývá to známka osiřelosti.

 

Za příznivé venkovní teploty je třeba vykonat informativní jarní prohlídku. Prohlídka se uskutečňuje za teplejších dnů, kdy je ve stínu teplota alespoň +10°C. Při této prohlídce se sleduje síla včelstva, množství plodu a zásob. Zjišťuje se přítomnost matky a jejího kladení. Mezerovitý plod nesvědčí o dobré kvalitě matky.