Podletí

Hlavním znakem podletí, které je začátkem včelařského roku, jsou žně. Je to období bez hlavních snůšek s výjimkou pozdní medovicové snůšky. Z rostlin významných pro včely kvetou v podletí slunečnice, pámelník, kustovnice, starček a podruhé kvete jetel.

S ubývající snůškou se projevuje u včel slídilství a loupež. Množství plodu pomalu klesá. Objevuje se vyhánění trubců. Včelstva se připravují na zimu přemisťováním zásob. Včely začínají vytvářet zimní sedisko.

Hlavním úkolem včelaře je v tomto období důsledná prohlídka včelstev, která mu pomůže v jeho rozhodnutích v začínajícím včelařském roce. Prohlídky by měli být zaměřeny na dostatečnou sílu včelstva a výkonnou mladou matku, dále na stav zásob. Pokles zásob, malý počet včel dělnic, špatně kladoucí matka nebo mezerovitý plod, to vše je potřeba při podzimních kontrolách eliminovat.