Plné léto

V červnu a červenci rozkvétá lípa, která je hlavní rostlinou plného léta. Na počátku tohoto období bývá často nepříznivé a deštivé počasí. Snůšku dávají na polích kultury máku, hořčice, svazenky. Později dávají hlavní snůšku lesy, převážně v podobě medovice. Včelstva jsou na vrcholu sil a v krátké době jsou schopny nashromáždit velké zásoby. Za chladného a deštivého počasí se ještě může objevovat rojová nálada, protože není plně využita pracovní energie létavek. Matka postupně omezuje kladení.a

Někteří včelaři odstraňují před snůškou matku ze včelstva, aby zastavili úplně plodování a zvýšili tak výnos medu. Závěrečným odběrem medu nakonec vrcholí včelařova práce ve včelařském roce.