Organizační opatření - mor včelího plodu v Kozlovicích

Bohužel také u nás v Kozlovicích byl diagnostikován mor včelího plodu.

Rozhodnutím KVS SVS pro MS kraj č.j. SVS/2014/045736-T ze dne 17.6.2014 o mimořádných veterinárních opatřeních bylo ohniskem nemezpečné nákazy moru včelího plodu vymezeno stanoviště reg.č. CZ89897304 v k.ú. Kozlovice.

Ochranné pásmo bylo vymezeno v okruhu 5 km kolem uvedeného ohniska nákazy. 

Výsledky letního vyšetření měli - 28.8.20014


Bohužel máme podezřelé vzorky celkem u sedmi včelařů, to ale automaticky neznamená ohniska a likvidaci včelstev.
 
Další postup  je tento:
• Včelaři, jejichž směsné vzorky byly podezřelé, již byli seznámeni s tímto výsledkem.
• V dalších dnech budou  kontaktování MVDr. Baštinskou a na podezřelém stanovišti bude provedena fyzická kontrola včelastev,bude odebrán vzorek plodu (jeden rámek ze stanoviště) k analýze na klinické příznaky. Pozitivní směsný vzorek měli  nestačí k diagnóze.
• V případě, že následná klinická prohlídka včelstev je negativní provede se další prohlídka za 6 měsíců, od prvního zjištění podezření z nákazy. V té době může včelař udělat doporučená ozdravná opatření.
• V případě potvrzení nákazy se dle aktuálních nařízení rozhodne o likvidaci včelstev.

Diagnostika – Mor včelího plodu – červenec 2014


Odběr vzorků měli.
Za všech úlů na stanovišti je potřeba zajistit mimořádný odběr vzorku měli pro bakteriologické vyšetření.
 
Postup:
1. Do 20. července 2014 vložíte na dna úlů monitorovací podložky, určené pro odběr vzorků ve vegetačním období. Pozor - pro diagnostiku nelze použít improvizované podložky, které postačují pro zimní vyšetření měli.
 
Pro daný účel vyhoví:
• Podložky, které jsou běžnou součásti nových úlů (Vario dno). Zde je podložka umístěna s dostatečnou mezerou (asi 1 cm) pod síťkou, která zabraňuje vynášení měli z úlu.
• Dvojitě zasíťované podložky (třívrstvé), rozměru nejméně 20 x 20 cm.

Třívrstvé podložky můžete objednat u skupinářů do pátku 11. července 2014.
Po čtrnácti dnech vzorky odeberte obvyklým způsobem.
 
2. Do 4. srpna 2014 předáte směsné vzorky skupinářům.
 
Dodržujte:
• za jednotlivá stanoviště samostatné vzorky
• jeden vzorek - maximálně 10 včelstev

Vysušené vzorky uložte do kelímků od jogurtu, uzavřete propíchaným papírem, případně igelitem. Z boku opatřete samolepkou s těmito údaji:
• Jméno včelaře
• adresa
• číslo stanoviště
• počet včelstev ve vzorku

  

Skupináři budou jednotlivé včelaře informovat o dalších krocích.