Včelařský rok - Zima

Podletí

Podzim

Zima

Předjaří

Jaro

Časné léto

Plné léto

 

Zima

​V přírodě se zima projevuje jako období vegetačního klidu. Na první pohled se může zdát, že veškerý život v přírodě vymizel. Pochody v živých organismech se však zcela nezastavují, jen se zpomalují a částečně ustávají. Včely překonávají zimu v určité životní aktivitě shluklé do chumáče. Metabolismus a aktivita včel v centru chumáče udržují potřebnou teplotu.​Uvnitř chumáče, kde se nalézá matka kolísá teplota od+20°C do +30°C. Na povrchu neklesne teplota pod 0°C. Pokud včelstvo není rušeno, vydrží na zásobách bez proletu až do jara. Vyrušováním včelstev se rozvolňuje chumáč, jeho vnitřní teplota se snižuje, stoupá životní činnost včel a zároveň se zvyšuje spotřeba zásob. V zimním období musí včelař dbát na to, aby na včelnici byl naprostý klid a včely nebyly rušeny žádnými vnějšími a vnitřními vlivy.

Co včelař musí udělat je odevzdání měli ze včelstev. Provádí se to tak, že podložky musí být po posledním ošetření na varoázu očistěné a ponechané min. 30 dnů. Pak se veškerá měl odebere, nechá vysušit při pokojové teplotě a zbavená mrtvolek včel se dá do kelímku od jogurtu, přeloží tkaninou a zajistí gumičkou. Tato měl se označí jménem a příjmením včelaře, adresou včelnice, registračním číslem včelnice a počtem včelstev. Takto připravený vzorek se odevzdá k vyšetření Zdravotnímu referentovi v ZO ČSV.
 
 

Adresa

Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Kozlovice

IČ: 68334206
739 47 Kozlovice 1009

Kontakty

Předseda: Jaroslav Barták 
Jednatel: Ing.Aleš Eliáš
Pokladník: Mgr. Lukáš Gola

 
​​​​​​​​​​​​​​​
 

Přihlásit