Včelařský rok - Jaro

Podletí

Podzim

Zima

Předjaří

Jaro

Časné léto

Plné léto

 

Jaro

​Rozkvetem třešně ptačí, začíná včelařské jaro. Pak následují ovocné stromy, třešně, slivoně, jabloně a hrušně, ze kterých mají včely první snůšku. Nyní již včelstva silně plodují a sílí novými generacemi včel. S přínosem sladiny i pylu se dostaví stavební pud. Po první snůšce z ovocných stromů přichází snůška z řepky ozimné. Ta tvoří v posledních letech na většině našeho území významný zdroj včelí pastvy. Snůška z řepky je v podstatě první hlavní snůškou.


Hlavním úkolem včelaře v tomto období je včasné rozšiřování plodiště.  Poprvé se u nás silnější včelstva rozšiřují ve druhé polovině dubna. Co včelař nikdy neovlivní, je samotné počasí. Každý rok, každá sezóna je jiná. Jaro se často projevuje nestálostí v počasí. Střídání teplot a srážek ovlivní, jak se včelstvo rozvíjí v úlu. Dokonce dlouho trvající ochlazení může včely zpomalit v rozvoji natolik, že není schopno jít do hlavní snůšky v dobré kondici. Úkolem včelaře je co nejvíce eliminovat věci, které ovlivnit dokáže.
 
   
 
 

 

 
 
 

Adresa

Český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Kozlovice

IČ: 68334206
739 47 Kozlovice 1009

Kontakty

Předseda: Jaroslav Barták 
Jednatel: Ing.Aleš Eliáš
Pokladník: Mgr. Lukáš Gola

 
​​​​​​​​​​​​​​​
 

Přihlásit